Ønsker du som udlænding at opholde dig i Danmark/besøge Danmark i en kort periode, skal du have et visum, hvis du er statsborger i et visumpligtigt land. Et visum er en af tre mulige opholdstyper i Danmark, hvoraf de andre to er tidsbegrænset ophold og permanent ophold. Visum er den korteste af de tre og egner sig bedst til ferie eller besøg hos familie og andre lignende formål, der strækker sig over en forholdsvis kort periode.

Hvorfor stilles der krav om visum?

Der stilles krav om visum til statsborgere fra visse lande for at kontrollere, hvem der får lov til at indrejse og opholde sig i Danmark – og hvem der ikke må. Hvilke lande der er visumpligtige besluttes ud fra immigrations- og sikkerhedsmæssige vurderinger samt politiske årsager og overvejelser.

Hvad er formålet med et visum?

Formålet med et visum er, at du kan besøge Danmark og/eller andre Schengenlande i en kortere periode. Ønsker du derimod at opholde dig i Danmark i længere tid, skal du søge om opholdstilladelse frem for at søge om visum .

Når myndighederne behandler en visumansøgning, vurderer de derfor også, om der er risiko for, at du ønsker at tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller de øvrige Schengenlande. Eftersom dette er ulovligt på et visum, kan du risikere, at dit visum ikke godkendes, og du derved får afslag. Dette sker blandt andet, hvis du har søgt om opholdstilladelse og visum på samme tid, eller hvis du har en igangværende ansøgning om opholdstilladelse.

Udlændinge, der har visse typer af opholdstilladelse og/eller rejsetilladelser i et andet Schengenland, behøver ikke nødvendigvis visum for at kunne rejse ind i Danmark. Her skal du dog være opmærksom på, at denne type af opholdstilladelse ikke giver ret til indrejse på Færøerne eller i Grønland.

Her kan du se et overblik over de lande, der på nuværende tidspunkt er med i Schengen-samarbejdet:

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Udlændinge med et opholdskort

Udlændinge, der har et opholdskort, som er udstedt efter EU-reglerne om fri bevægelighed, behøver ikke et visum for at indrejse og opholde sig i Danmark, såfremt EU-opholdskortet er udstedt af et andet Schengenland i EU.

Derimod er udlændinge, der har et EU-opholdskort udstedt efter et EU-land, som ikke er med i Schengen-samarbejdet, kun fritaget for visum ved indrejse og ophold i Danmark, så længe de ledsager eller slutter sig til en EU-borger. Det samme gælder ved opholdskort, der er udstedt efter direktiv 2004/38/EF og opholdskort, der er udstedt, inden direktivet trådte i kraft. Opholdskortet har form som et plastkort i kreditkortstørrelse eller en opholdssticker, der er indsat i dit pas.

Det kan du med et visum

Et visum giver som udgangspunkt ret til ophold i hele Schengen-området. Hvilke lande der er en del af Schengen-samarbejdet, kan du se længere oppe i artiklen.

Du kan maksimalt få visum til ophold i en af Schengen-landene i 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Overskrider du visummets gyldighedsperiode, eller forsøger du at benytte visummet til et længerevarende eller permanent ophold i Danmark, risikerer du at blive pålagt en karensperiode på tre eller fem år. I denne periode vil du ikke kunne få visum til at besøge Danmark.

Det er dertil også vigtigt at bemærke, at et visum ikke giver ret til at arbejde i Danmark. Dette kan kun lade sig gøre, hvis du har fået lov til det særskilt . Det er dog muligt, at du under besøg på mindre end 90 dage kan udføre visse arbejdsrelaterede aktiviteter, som ikke kræver arbejdstilladelse. Et visum giver heller ikke ret til familiesammenføring.